ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
" วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึกคนไทยไม่โกง
"
ชุดที่ ๑ ภาพยนตร์ Motion Infographic ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง 
ชุดที่ ๒ ภาพยนตร์โฆษณาทางสถานีโทรทัศน์ : ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกงสื่อประชาสัมพันธ์ภายใต้แผนรณรงค์ประชาวัมพันธ์ "ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ"
1. "ไม่ขี้โกง...คนดีที่ไทยต้องการ" ตอน โอกาส
2. "ไม่ขี้โกง...คนดีที่ไทยต้องการ" ตอน สนับสนุน
3. "ไม่ขี้โกง...คนดีที่ไทยต้องการ" ตอน ยกย่อง


แผนการปฏิบัติงานกลุ่มวิศวกรรมการแพทย์ ปีงบประมาณ 2563
ลำดับ สถานปฎิบัติงาน
สอบเทียบเครื่องมือแพทย์
วันที่ ทีม
12 โรงพยาบาลด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 8 - 10 ม.ค. 63  
13 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 13 - 17 ม.ค. 63  
14 โรงพยาบาลนครปฐม จ.นครปฐม 20 - 24 ม.ค. 63  
15 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี 27 - 31 ม.ค. 63  
16 โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 3 - 7 ก.พ. 63  
17 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 11 - 14 ก.พ. 63  
18 โรงพยาบาลคอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 17 - 19 ก.พ. 63  
19 โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 19 - 21 ก.พ. 63  
20 โรงพยาบาลศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 24 - 26 ก.พ. 63  
21 โรงพยาบาลสามชุก จ.สุพรรณบุรี 26 - 28 ก.พ. 63  
22 โรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี 2 - 6 มี.ค. 63  
23 โรงพยาบาลบางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 9 - 11 มี.ค. 63  
24 โรงพยาบาลเดิมบาง จ.สุพรรณบุรี 11 - 13 มี.ค. 63  
  โรงพยาบาลเมตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 16 - 20 มี.ค. 63  
 
แผนการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมความปลอดภัย ปีงบประมาณ2563
ลำดับ สถานปฎิบัติงาน
วิศวกรรมความปลอดภัย
วันที่ ระดับ
15 โรงพยาบาลมะการักษ์ จ.กาญจนบุรี 22 - 24 ม.ค.63 M1
16 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี 27 - 29 ม.ค.63 S
17 โรงพยาบาลบางเลน จ.นครปฐม 30 - 31 ม.ค.63 F1
18 โรงพยาบาลกำแพงแสน จ.นครปฐม 4 - 5 ก.พ.63 F1
19 โรงพยาบาลดอนตูม จ.นครปฐม 6 - 7 ก.พ.63 F2
20 โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น จ.นครปฐม 11 - 12 ก.พ.63 F2
21 โรงพยาบาลนครชัยศรี จ.นครปฐม 13 - 14 ก.พ.63 F2
22 โรงพยาบาลสามพราน จ.นครปฐม 17 - 18 ก.พ.63 M2
23 โรงพยาบาลนครปฐม จ.นครปฐม 19 - 21 ก.พ.63 A
24 โรงพยาบาลพุทธมลฑล จ.นครปฐม 27 - 28 ก.พ. 63 F2
25 โรงพยาบาลห้วยพลู จ.นครปฐม 3 - 4 มี.ค.63 F2
26 โรงพยาบาลบางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 10 - 11 มี.ค.63 F2
27 โรงพยาบาลบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ 12 - 13 มี.ค.63 M2
28 โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 16 - 18 มี.ค.63 S

แบบฟอร์มการขอชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อใช้งานระบบสมาชิกเว็บไซต์:::: สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::::